(1)
Simon, Álvaro A. 2015: Ano Internacional Dos Solos. RAC 2017, 28, 14-17.