[1]
J. A. Salomé e A. I. Orth, “Diversidade da flora apícola de Santa Catarina”, RAC, vol. 17, nº 2, p. 84–88, jul. 2004.